วิธีหาเงิน Alz เบื้องต้น
เกบเงินจากมอน หรือ ย่อยของเอาส่วนผสมขาย NPC เงินดีสุด
ดันเจี้ยน :Nearly-Hatching egg [ไข่ฟ้า]
ดรอบ : กันแตก high กับ Highest หินบวกหินออฟ Highest , high
ดันเจี้ยน : Nearly-Hatching egg Awakened [ไข่ม่วง]
ดรอบ : สร้อยงู สุ่มคราฟ หินบวก Highest slot high
ดันเจี้ยน : Epaulet Of the Dead [เขา85]
ดรอบ : The Mergaheph's ring
ดันเจี้ยน : Epaulet Of the Dead [B2F] [เขาฟ้า105]
ดรอบ : แหวน Killian's Ring, Killian's Ring Craft Recipe RUNE INT
ดันเจี้ยน : Epaulet Of the Dead B3f [เขาน้ำเงิน]
ดรอบ : ซากแหวนเทม ชุด+อาวุธ Ach สุ่ม หินบวกหินออฟ Highest,high
ดันเจี้ยน : Broken [เขาแดง]
ดรอบ : ชุดพารา หินบวกหินออฟ Highest,high
ดันเจี้ยน : Strange Liquid [ขวดเขียว]
ดรอบ : ชุด อาวุธ พารา หินบวกหินออฟ Highest,high
ดันเจี้ยน : Siena's Crest B1F
ดรอบ : กำไล Prideus' Bracelet RUNE ATK,MATK หินบวกหินออฟ Highest,high
ดันเจี้ยน : Muster Card : Forgotten temple B2F
ดรอบ Leth Tyrant's Ring, RUNE เมจิสกิลแอม ชุดมิททิว หินบวกหินออฟ Highest,high
ดันเจี้ยน : Rare Muster Card : Forgotten temple B2F
ดรอบ Awakened Tyrant's Ring
ดันเจี้ยน : Muster Card : Forgotten temple B3F
Drop : Upgrade Ultimate / Slot Ultimate / Froce Ultimate
Weapon: Demon /Armor: Demon,Palla
ดันเจี้ยน : Ancient Tomb
Drop : Upgrade Ultimate / Slot Ultimate
Weapon: Demon /Armor: Demon,Palla,Imperial
ดันเจี้ยน : Key Of Chaos Lv.6
ดรอบ : หินบวกหินออฟ Highest / Untimate / Slot Highest,Untimate
ดันเจี้ยน : Key Of Chaos Lv.7
ดรอบ : หินบวกหินออฟ Highest / Untimate / Slot Highest,Untimate % สุงกว่า Key.6
ดันเจี้ยน : Key Of Eternity
Drop Upgrade Higest /Froce Higest
ดันเจี้ยน : Frozen Clue [Awakened]
Drop Upgrade high,higest
ดันเจี้ยน : Key of Infinity
Drop Extreme Core High,Highest
ดันเจี้ยน : Dx รถไฟ หนอน ไข่ฟ้า ลาวา น้ำแข้ง
Drop กันแตก high,highest
ดันเจี้ยน : EOD P2 [เขาม่วง]
Drop Weapon,Armor อาเคเดียม
Upgrade high,higest
ดันเจี้ยน : EOD B3F [เขาน้ำเงิน]
Drop Weapon,Armor อาเคเดียม
Upgrade high,higest
ดันเจี้ยน : Nearly Hatched Egg [Awakened][ไข่ม่วง]
Drop Upgrade high,higest
สร้อย Orphidia's Amulet Random ออฟ
ดันเจี้ยน : Siena B1F [ไข่ส้ม]
Upgrade high,higest
กำไล Prideus' RUNE ATK,MATK
ดันเจี้ยน : Siena B2F [ไข่เขียว]
Upgrade high,higest
RUNE Max critical Rate
ดันเจี้ยน : Apocalypse Of Other Dimension [ดันหูมังกร]
DROP หูมังกร
RUNE Critical DMG
CryStal Of Frozen Flame
Drop Fragment of Divine Core